Protipožiarne utesňovanie

Protipožiarne utesnenie otvorov slúži k zabráneniu šírenia ohňa, dymu a toxických plynov. Zároveň bráni rýchlemu šíreniu ohňa vo vnútri objektu cez deliace konštrukcie (steny a stropy).

Samotné protipožiarne utesňovanie škár, potrubi, otvorov a káblových trás realizujeme použitím kvalitných materiálov značky HILTI.

Všetky materiály osádzané a ponúkané spoločnoťou HILTI pre protipožiarne utesňovanie spĺňaju európske normy platné na Slovensku ako aj v Českej republike.

Naši pracovníci samozrejme vlastnia certifikát na realizáciu protipožiarnych prestupov vydaný firmou HILTI.